Invalid GUID. Cannot update your request
Forespørsel om begrunnelse på eksamensresultat

Du må be om begrunnelse for gruppeeksamener i WISEflow


Studieprogram:
Kurskode:

Studentnummer:     
Kandidatnummer:     
Fornavn:   
Etternavn:   
Telefonnummer til bruk ved muntlig begrunnelse:     

Oppnådd karakter:   
Eksamensbesvarelse sammenlignet med sensorveiledning:

 

Redegjørelse for hvorfor begrunnelse ønskes:
(Vær konkret og grunngi gjerne hvorfor du ønsker en begrunnelse.)